Latest

TAOISME

TAOISME   Ketuhanan Yang Maha Esa   Tao di sini diartikan sebagai sesuatu yang absolut, yang tidak dijadikan dan mempunyai nilai-nilai theistik sebagai kata-kata untuk Ketuhanan Yang Maha
Read More

KONFUSIANISME

KONFUSIANISME 1.Ketuhanan Yang Maha Esa Tuhan Yang Mahaesa di dalam Konfunisme dikenal dengan sbutan Thien/Thian. Dalam Kitab Tiong Yong / Cung Yung (Tengah Sempurna), Bab Utama, pasal 1
Read More

BUDDHISME

BUDDHISME 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Mahaesa dalam bahasa pali dikatakan sebagai Atthi Ajatam Abhutam Akatam Asamkhatam yang artinya Suatu Yang Tidak Dilahirkan. Tidak Dijelmakan, Tidak diciptakan
Read More